| O FIRMIE | OFERTA | KONTAKT |

 CENTRUM EKSPERTYZ HBS POLSKA

 

CENTRUM  EKSPERTYZ

 

 

 

 

 

GWARANCJA BEZSTRONNOŚCI 

Gwarancją bezstronności opinii i ekspertyz jest dobór wysokiej klasy specjalistów różnych branż z terenu całej Polski. Potencjał stanowią uznane zarówno w Polsce jak i świecie autorytety z dziedziny kryminalistyki, medycyny sądowej, fonoskopii, badań DNA oraz techniki samochodowej. Istniejemy od 1999 roku.

Wykonujemy: 


EKSPERTYZY MEDYCZNE


Ekspertyzy odnośnie orzeczeń i błędów lekarskich oraz zakażeń szpitalnych;

 • retrospektywne określenie poziomu alkoholu we krwi na podstawie zebranego materiału dowodowego;

 • badania DNA;

 • ocena decyzji i działań służb medycznych oraz specjalistów z zakresu:

- medycyny ratunkowej i anestezjologii, medycyny sądowej, medycyny pracy, patomorfologii;

- neurologii i neurochirurgii;

- okulistyki;

- ginekologii i położnictwa, neonatologii i pediatrii;

- chirurgii, chirurgii urazowej narządów ruchu, ortopedii i traumatologii, reumatologii;

- kardiologii, kardiochirurgii i chorób wewnętrznych;

- endokrynologii, hematologii, onkologii i radioterapii – także dziecięcej;

- urologii i schorzeń dróg moczowych;

- nefrologii i transplantologii;

- bakteriologii i chorób zakaźnych;

- laryngologii i otolaryngologii, chirurgii szczękowej;

- chirurgii naczyniowej;

- flebologii, ortotyki, rehabilitacji;

- psychologii, psychiatrii, psychotroniki;

 • inne ustalenia wysokospecjalistyczne , stosownie do uzgodnień i potrzeb.

Wykonujemy ekspertyzy k o m p l e k s o w e !!!


W przypadkach niezbędnych dokonujemy przebadania i oceny zdrowia pacjenta przez zespół, złożony z naszych specjalistów!


Czas wykonania ekspertyzy medycznej przez 1 specjalistę nie przekracza 1 miesiąca.
EKSPERTYZY WYPADKÓW DROGOWYCH

 • Rekonstrukcja przebiegu wypadku zarówno pod względem technicznym, medycznym jak też kryminalistycznym – specjalizacja!

 • Ocena stanu technicznego pojazdu po zdarzeniu;

 • Możliwość wystąpienia deformacji i odkształceń w odniesieniu do konkretnych sytuacji wypadkowych;

 • Rzetelne opinie w sprawach o usiłowanie wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych od towarzystw ubezpieczeniowych.

Dodatkowe ekspertyzy z zakresu mechanoskopii:

 • badania laboratoryjne elementów uszkodzonych;

 • ustalanie śladów, badania daktyloskopijne oraz traseologiczne;

 • stwierdzenie autentyczności oraz zgodności numerów fabrycznych pojazdów, a także ich elementów i podzespołów;

Dodatkowe kompleksowe ekspertyzy techniczno-medyczne:

 • wskazanie osoby kierującej pojazdem;

 • konfrontacja skutków zdarzenia z doznanymi urazami ciała przy uwzględnieniu uszkodzeń pojazdu.


EKSPERTYZY FONOSKOPIJNE (SPECJALIZACJA!)

 • Badanie dowodowe taśm, zapisów magnetycznych, magnetowidowych, cyfrowych, komputerowych nośników informacji, płyt CD , telefonów komórkowych, itp.

 • Nagrywanie głosu (materiału porównawczego) na terenie całej Polski!

 • Odczytywanie zniekształconych i trudnosłyszalnych materiałów dźwiękowych;

 • Dokonywanie ekspertyz w zakresie cyfrowej obróbki dźwięku .


BADANIA I EKSPERTYZY VIDEO

 • Analiza i obróbka dostarczonych materiałów video z różnych źródeł i na różnych nośnikach;

 • Wykonywanie odbitek cyfrowych dla potrzeb dowodowych, także z monitoringu;

 • Ustalenia specjalistyczne , stosownie do uzgodnień i potrzeb.


EKSPERTYZY CHEMICZNE

 • Wszelkie badania i analizy specjalistyczne wg wcześniejszych ustaleń i potrzeb.


EKSPERTYZY POŻARNICZE

 • ustalanie miejsca powstania (zarzewia) pożaru;

 • ocena przyczyn i skutków zdarzenia;

 • inne badania specjalistyczne z tego zakresu, stosownie do potrzeb.


EKSPERTYZY WYPADKÓW KOLEJOWYCH

 • ocena stanu technicznego taboru przed i po wypadku;

 • ustalanie przyczyn zdarzenia;

 • ocena skutków wypadku;

 • uzgodnione badania i analizy specjalistyczne , stosownie do potrzeb.

EKSPERTYZY INFORMATYKI ŚLEDCZEJ

 • obróbka i wydruki materiałów dowodowych z płyt CD, DVD, dyskietek, pamięci Flash;

 • odzyskiwanie danych z kart pamięci, komputerów, tel. komórkowych;

 • przegrywanie i archiwizowanie materiałów na dowolnych nośnikach;

 • badanie legalności oprogramowania;

 • badania z zakresu włamań komputerowych, hackingu, kradzieży danych!

 • analiza włamań do kont i oszustw bankowych;

 • dokonywanie ekspertyz w zakresie cyfrowej obróbki obrazu.SPECJALISTYCZNE EKSPERTYZY BUDOWLANE

 • wycena robót budowlanych i obmiarów;

 • sprawdzanie zgodności budowy z projektem;

 • badanie legalności budowy;

 • inne fachowe, stosownie do potrzeb.

 

Wykonaliśmy do tej pory ponad 400 najwyższej klasy ekspertyz dla Policji, Prokuratur i Sądów. Jak do tej pory żadna z naszych ekspertyz nie została podważona!!!!

Rozliczenia finansowe są kalkulowane według stawek, ustalanych przez Ministra Finansów za godzinę pracy eksperta. UWAGA!!! dopłata 50% za ekspresowe wykonanie ekspertyzy.

 

       Z życzeniem owocnej  współpracy!    

 

Dane do postanowienia: Centrum Ekspertyz HBS POLSKA, ul. Dąbrowszczaków 1, 80-374 Gdańsk,

tel. (58) 732 79 91, fax. (58) 732 28 20, kom. 606 502 548, 792 405 515 email - hbsbiuro@gmail.com

 

Prosimy o wystawianie postanowień według powyższych danych!